Francesca fliegt | Kinderoper | Minoriten Graz 2017

Siavosh Banihashemi

“Francesca fliegt” UA

Inszenierung: Christian Thausing

Ausstattung: Anais Rabelhofer

NMT Graz | Minoriten 2017