Gian Carlo Menotti

“Telephon”

Inszenierung: Christian Thausing

Ausstattung: Barbara Häusl

Musikalische Leitung Tanja Maksimova

Oper Graz | Murinsel 2017